TRENERHJØRNET

Her får du ukentlige betraktninger fra vår hovedtrener Audun Eskeland om tingens tilstand for BLNO-laget. 

Denne siden blir oppdatert med Auduns betraktinger i løpet av kort tid. 

©2018 for Gimle Basket.