18. november inviterer vi til årets Kronekamp i Gimlehallen kl. 17.00.

Halvparten av alle inntektene vi mottar fra denne kampen gir vi til vårt nyoppstartede fond «Små helters støttefond» som vi har etablert i samarbeid med Bergen Håndball.

Små helters fond er et fond hvor vi ønsker å bidra til at alle skal kunne ta del i organisert idrett. Her vil vi ha utlysninger to ganger i året og alle kan søke. Det kan være støtte til treningsavgifter, utstyr eller reiser. Vi ønsker å hjelpe så mange som mulig.

Vi håper flest mulig både i fra næringslivet og privatpersoner vil være med å bidra inn mot denne kampen. Fyll ut skjema under hvis du ønsker å være med å minske ulikhetene i lokalsamfunnet og samtidig støtte Gimle Basket.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hva er kronekamp? Konseptet bak kronekampen er at bedrifter og privatpersoner får muligheten til å bidra økonomisk til Gimle Basket og vårt fond for å minske ulikheten blant barn og unge i lokalmiljøet vårt. Idéen bygger på at du får valget mellom å kunne bidra med et engangsbeløp, eller en sum per tilskuer som kommer på kampen 18.november. Alle publikummere kommer gratis inn!

Eksempel på sum per tilskuer: Dersom du ønsker å gi eksempelvis 10 krone per tilskuer som kommer på kamp og det kommer 600 tilskuere (maks kapasitet i Gimlehallen), ja det blir regnestykket følgende: 10 kr X 600 = 6.000 kr.

Fordelene med en sum per tilskuer: Dersom du velger å gi en sum per tilskuer øker insentivet både for at vi skal få inn mange publikummere, men også blant publikummerne selv. «Hvor mange klarer vi å få på kamp?. Dersom jeg stiller opp og støtter Gimle Basket på denne kampen vet jeg at jeg er med å bidrar til en viktig sak i lokalsamfunnet vårt»

Fordelene med et engangsbeløp: Vi vet ikke hvor mange tilskuere vi klarer å få inn. Dette gjør at et bidrag per tilskuer vil være lite forutsigbart. Dersom du ønsker å bidra, men har en gitt sum du ønsker å bidra med, kan dette gjøres som et enkeltbidrag.