Gimlehallen

Årsmøte i Gimle Basketballklubb

Torsdag 23. mars kl. 19.00 avholdes Årsmøte i Gimle Basketballklubb. Her kommer sakslisten for Årsmøte.

Frederik Gnatt

Av

Frederik Gnatt

March 16, 2023

Til medlemmer i Gimle Basketballklubb                                                16.03 - Bergen

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Gimle Basketballklubb 2023

Styret viser til innkalling til årsmøte av 21. februar 2023.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:    Velge dirigent(er)

Sak 3:    Velge protokollfører(e)

Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:    Godkjenne innkallingen

Sak 6:    Godkjenne saklisten

Sak 7:    Godkjenne forretningsorden

Sak 8:    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuellegruppeårsmeldinger

Sak 9:    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

Ingen innmeldte saker.

Sak 11:  Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsettetreningsavgifter.  

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagetsorganisasjonsplan

Sak 14: Foretafølgende valg:

14.1 Styre:

- leder

- nesteleder

- styremedlem  

- varamedlem

14.2 Kontrollutvalg:

- medlemmer

- varamedlem

14.3 Representanter til ting og møter ide organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

 eller gi styret fullmakt til å oppnevnerepresentantene

14.4 Valgkomité:

- leder  

- medlemmer
Forslag til nye medlemmer av styret i Gimle Basketballklubb er Rebecca Gonzales og Ivar Rosenberg.

- varamedlem

Vedlagt ligger resultatregnskapet for Gimle Basketballklubb: 

Klubbens årsberetning vil være tilgjengelig i Gimlehallen og kan bli tilsendt ved forespørsel til dagligleder@gimle.no

Les Neste

Ditt ønske om nyhetsbrev er registrert.
Oops! Noe gikk galt. Er epostadressen din rett?