Gimlehallen

Innkallelse til Årsmøte i Gimle Basket

Onsdag 23. mars kl. 19.00 vil Gimle Basketballklubb avholde Årsmøte i Gimlehallen.

Frederik Gnatt

Av

Frederik Gnatt

March 2, 2022

Gimle Basketball ønsker alle medlemmer i Gimle Basket velkommen til årsmøte i klubben. Alle medlemmer som fyller 15 år i løpet av 2022 er stemmeberettiget på årsmøte.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13.03.2022 til Gimle BBK, Postboks 2510, Slettebakken, 5828 Bergen eller e-postadresse: styret@gimle.no.

For påmelding til Årsmøte, klikk på linken: Påmelding til Årsmøte Gimle Basketball

Innkalling til Årsmøtet 2022 i Gimle Basketballklubb

Tidspunkt: 23.03. 2022, kl. 19:00

Sted: Gimlehallen, Vilhelm Bjerknes' vei 26, 5081 Bergen

Agenda

1) Godkjenne de stemmeberettigede.

2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3) Velge dirigent(er), referent (er)samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4) Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5) Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6) Behandle forslag og saker.

7) Fastsette medlemskontingent.

8) Vedta idrettslagets budsjett

9) Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10) Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) 2 styremedlem og 1 varamedlem

c) Øvrige valg i henhold tilårsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d) 2 revisorer

e) Representanter til ting og møter ide organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmerog 1 varamedlem for neste årsmøte.

Les Neste

Ditt ønske om nyhetsbrev er registrert.
Oops! Noe gikk galt. Er epostadressen din rett?